Jaunumi | sdm.lv

Kas ir CRM?

Tie, kuri strādā pārdošanas vai mārketinga nodaļā, visticamāk, jau ir dzirdējuši vai pat izmantojuši CRM. Ja šī ir pirmā reize, kad saskaraties ar šo trīs burtu salikumu vai arī esat iepazinušies (saskārušies) ar to iepriekš, bet īsti neizpratāt tā nozīmi, tad laiks nelielam ieskatam.

Kas ir CRM?

CRM nav konkrētas definīcijas. CRM (Customer Relationship Management) jeb klientu attiecību vadība var būt jebkura programmatūra, kas ļauj glabāt un pārskatīt datus par esošajiem un potenciālajiem klientiem. CRM ir vispārīgs termins, kas attiecināms uz jebkuru sistēmu, kas spējīga veikt šāda veida datu apkopošanu un pārvaldību. Būtībā CRM apvieno uzņēmumu/personu rekvizītus, vizītkartes un e-pastus,veidojot klientu datubāzi, kas ļauj viegli pārlūkot klientu kontaktinformāciju, tādējādi nodrošinot efektīvu saziņu ar klientu.. Turklāt šāda klientu attiecību vadība ļauj arī pārskatīt visus savstarpēji veiktos darījumus.

Neatkarīgi no sistēmas funkcionalitātes, galvenais mērķis ir nodrošināt uzņēmuma efektīvu saziņu ar klientiem. Taču, tā kā dažādiem uzņēmumiem var būt dažādas, atšķirīgas vajadzības, tā arī CRM mēdz būt ar dažādām funkcionalitātēm. Tomēr vienojošā funkcionalitāte ir tā, ka visi CRM ir spējīgi glabāt klientu kontaktinformāciju. Daži CRM ļauj piefiksēt telefonu un e-pastu saziņu ar klientiem, apkopot sociālo mediju profilu informāciju, veikt pārdošanas prognozes un datu vizualizāciju (piem., diagrammās).

Vai Jūsu uzņēmumam ir nepieciešams CRM? Visticamāk, jā!

Viena no galvenajām CRM priekšrocībām ir datu organizēšana un strukturēšana. Katra uzņēmuma mērķis ir augt, un līdz ar uzņēmumu aug arī klientu apjoms, manuālu datu ievadi padarot par ļoti laikietilpīgu procesu. Visiem darbiniekiem var nebūt vienots pierakstīšanas stils, kā arī ne visiem darbiniekiem pieraksta formāts būs savstarpēji identiski. CRM ietaupa laiku, apkopojot visu nepieciešamo informāciju vienā vietā un stilā neliekot lietotājam lēkāt pa vairākām aplikācjām un datu avotiem, meklējot nākamo klientu, ar kuru sazināties. Te arī novērojama vēl viena nozīmīga CRM priekšrocība – laika ietaupīšana. Uzņēmuma izaugsme ir atkarīga no kontakta ar pareizajiem klientiem pareizajā laikā, un tas nav iespējams bez CRM.