Jaunumi | sdm.lv

Darba procesa spēļošana

Mūsdienās arvien vairāk uzņēmumos visā pasaulē strauju popularitāti iekarojusi interesanta darbinieku motivēšanas stratēģija – spēļošana (gamification). Spēļošana ir spēļu dizaina elementu un pamatideju pielietojums ārpus spēļu konteksta, šajā gadījumā – darba procesa kontekstā. Ar šīs stratēģijas palīdzību iespējams, piemēram, paaugstināt noslēgto darījumu apjomu, veicināt komandas saliedētību un vispārīgi uzlabot darbinieku motivāciju.

Spēļošana var izrādīties ļoti iedarbīgs un pat ekonomisks veids, kā paaugstināt darba efektivitāti, un tāpēc mēs vēlamies piedāvāt dažus vērā ņemamus padomus, kā uzlabot Jūsu uzņēmuma darba procesu un rezultātus.

5 padomi kā uzlabot darba procesa spēļošanu:

1) Uzstādīt tablo

Motivēt var ne tikai apziņa, ka rezultātā tiks saņemts apbalvojums, bet arī konkurence. Daudzās jomās starp darbiniekiem valda augsts konkurences līmenis, kā tas nereti ir, piemēram, starp pārdošanas komandām, kurām šis sāncensības dzinulis var būt labs motivātors. Tā kā šajās situācijās sasniegumu salīdzināšana būs aktuāla ne tikai darbiniekiem, bet arī vadībai, lieti noderēs CRM vidē izveidots tablo, kas tirdzniecības pārstāvjus sarindo, piemēram, pēc viņu noslēgto darījumu skaita. Vairākiem uzņēmumiem šāda prakse nepatīk un tas kļūst par iemeslu, kāpēc tie spēļošanu neatbalsta, proti– var tikt radīta negatīva darba kultūra. Tomēr jāatceras, ka mērķis nav radīt individualitātes kultūru, bet gan izteikt atzinību par sasniegumiem, lai motivētu darbaspēku.

2) Atrast salīdzināšanas kritērijus

Katrai spēlei ir noteikumi, kas palīdz noteikt uzvarētāju. tāpēc ir nepieciešams pārskats par darbinieku veikto darbu un progresu. Šāda veida pārskatu ļauj īstenot daudzi CRM. Svarīgi zināt, kad un kā šo stratēģiju pielietot un pielāgot attiecīgajām uzņēmuma nodaļām, jo tam ir nepieciešams pārredzams informācijas pārskats, ko var ērti nodrošināt ar CMR. Lai padarītu šīs spēles pēc iespējas godīgākas un saistošākas, ir nepieciešams atrast objektīvus salīdzinošos kritērijus, kurus iespējams viegli uzskaitīt. Veiksmīgi darījumi visbiežāk ir sekmīgi, pateicoties kādai konkrētai pārdevēja īpašībai. Atrodiet šo īpašību un sāciet to uzskaitīt ar CRM! Ja šos kritērijus ir grūti izdomāt, CRM datu uzskaite palīdzēs atrast vispiemērotāko un aktuālāko kritēriju, uz kā var balstīt šo spēli.

3) Rīkot sacensības uzņēmuma mērogā
Visbiežāk uzņēmumi spēļošanu pielāgo pārdošanas komandāmbet tas nenozīmē, ka to efektīvi nevar pielāgot arī citām nodaļām. Mēģiniet spēles mērogu paplašināt, iesaistot vairākas nodaļas vienlaicīgi. Darbiniekiem tas patiks, jo galu galā uzvarētājam pienākas balva. Šī metode var būt arī labs līdzeklis komandu sadarbības veicināšanai.

4) Pievienot vērtību apbalvojumam

Vislabākais veids kā motivēt, ir izmantot apbalvojumu, jo tad darbinieks tiešā veidā ir ieinteresēts rezultātā, dodot dzinuli augstākiem sasniegumiem. Balvas izmērs nav svarīgs, būtiska ir ideja, ka balvā ir kaut kas materiāls un/vai lietderīgs. Motivēšana ar apbalvojumu nav nekas jauns, bet tieši apbalvojums nostiprina spēles svarīgumu, un svarīgi ir apbalvot šo vēlamo uzvedību – tiešu iesaistīšanos rezultātā.

5) Izveidot spēlē līmeņus

Pielietojiet līmeņus, lai mērītu progresu – katrs līmenis tiek sasniegts, savācot nepieciešamo punktu skaitu, un punkti ir tieši piesaistīti konkrētam kritērijam, piemēram, noslēgto līgumu skaitam vai tirdzniecības pārstāvja radītajai uzņēmuma peļņai. Tas padarīs spēli jautrāku, jo tādai tai pēc būtības arī jābūt. Līmeņi aizraus tos spēļu entuziastus, kuriem patīk progresēt pa līmeņiem un krāt sasniegumus, un tieši šāda veida cilvēki arī palīdzēs motivēt apkārtējos kolēģus, dodot iedvesmu arī viņiem pielietot uzvarētāju stratēģijas un “kāpt” augstāk.