CRM | sdm.lv
SCROLL

CRM+
PĀRVALDI VISUS UZŅĒMUMA PROCESUS VIENUVIET!

1. Lietotāji to novērtējuši kā intuitīvu sistēmu.
2. Ātra ieviešana.
3. Pielāgojama individuālām vajadzībām.
4. Finansiāli pieejama (bez lietotāju ierobežojuma)

Ieguvumi

Universāls meklētājs
Dokumentu reģistri
Kalendārs
Projektu vadība
Atskaites
Klientu vadība
Rēķini
Līgumi un piedāvājumi

Universāls meklētājs

Universālais meklētājs palīdz Tev vienmēr un visur atrast nepieciešamo informāciju. Katrai SDM sadaļai ir izveidotas filtrēšanas iespējas, tāpēc varēsi atrast visu, kas ir SDM pēc visdažādākajiem parametriem.

piesakies demo

CRM+ PĀRVALDI VISUS UZŅĒMUMA PROCESUS VIENUVIET!
1. Lietotāji to novērtējuši kā intuitīvu sistēmu.
2. Ātra ieviešana.
3. Pielāgojama individuālām vajadzībām.
4. Finansiāli pieejama (bez lietotāju ierobežojuma)
Ieguvumi

Universāls meklētājs

Universālais meklētājs palīdz Tev vienmēr un visur atrast nepieciešamo informāciju. Katrai SDM sadaļai ir izveidotas filtrēšanas iespējas, tāpēc varēsi atrast visu, kas ir SDM pēc visdažādākajiem parametriem.

Dokumentu reģistri

Dokumentu reģistri – šeit varēsi uzturēt visu uzņēmuma dokumentāciju strukturēti un pieejami. Katrai dokumentu mapei vari norādīt konkrētus sistēmas lietotājus, kas varēs piekļūt informācijai.

Kalendārs

Klientu vadības modulī varēsi ievietot visu informāciju par klientu – gan pamata un kontaktinformāciju, gan vēsturi, kādas aktivitātes ir veiktas. Papildu šim redzēsi arī ar klientu saistītos dokumentus, resursu rezervācijas un kolēģus, kas arī strādā ar šo klientu, lai viss vienmēr ir vienkopus!

Projektu vadība

Izveido piedāvājumu, veicot dažus klikšķus! Šeit ir iespējams norādīt gan konkrētas pozīcijas, gan summas, ko atainot piedāvājumā, kā arī pievienot attēlus un citu informāciju. Līgumu modulī varēsi veidot līgumus, ko piesaistīt jau konkrētiem klientiem un piedāvājumiem, no kuriem savukārt visi pamata dati tiks ielasīti automātiski. Lai darbs ritētu raitāk, vari izveidot vairākus līgumu un piedāvājumu šablonus, kurus piemērot dažādos gadījumos. Kad piedāvājums vai līgums ir gatavs, nosūti uzreiz no sistēmas to saviem klientiem!

Atskaites

SDM sistēmā vari reģistrēt gan ienākošos, gan izejošos rēķinus. Veidojot izejošos rēķinus ir iespēja tos nosūtīt klientam manuāli vai automātiski no sistēmas. Tas nozīmē, ka, pareizi veicot datu ievadi, par automātisko rēķinu nosūtīšanu gādās sistēma! Šeit vari arī izveidot rēķinu šablonus, kā arī pavadošos tekstus, ko saņems klients.

Klientu vadība

Apskati informāciju par klientu, aktivitāšu, pārdošanas un projektu statistiku, kā arī ienākošajiem un izejošajiem rēķiniem! SDM atbalsta datu eksportu .xls un citos formātos, kas nozīmē, ja vēlies skatīt informāciju citos griezumos vai ievietot informāciju, piemēram, grāmatvedības sistēmās, tas ir iespējams!

Rēķini

Kalendārā varēsi plānot gan savu, gan kolēģu laiku. Šeit iespējams redzēt arī uzņēmuma kopējo kalendāru vairākos skatos un veikt resursu rezervāciju. Ja vēlies noskaidrot informāciju par kādu konkrētu kolēģi, resursu, laiku vai ko citu, arī kalendārā, kā visā SDM sistēmā, arī ir pievienota filtrēšanas iespēja.

Līgumi un piedāvājumi

Vadi projektus, veidojot vairāku līmeņu uzdevumus, kā arī nosakot atbildīgos par tiem. Norādi prioritātes, termiņus un izpildei paredzēto laiku! Sasaisti projektus ar vienu vai vairākiem klientiem un sadarbības partneriem, kā arī dokumentiem un papildu aktivitātēm. Pievieno failus, kas saistīti ar konkrēto projektu!

KANBAN

RĪKS DARBA UN PROCESU PLĀNOŠANAI
Labot / pievienot uzdevumus
(Izpildītājs, apraksts, faili, iezīmes, komentāri, laiks)
Dzēst / Arhivēt / Pārvietot
Lomas / Privāts skats / Fona izvēle

izmēģini demo